Overige info

AFM Inschrijving

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Kin Assurantiën en Hypotheken is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12005281. Op www.afm.nl kunt u het register van vergunninghouders raadplegen.

Kifid

Kin Assurantiën & Hypotheken is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening; www.kifid.nl

Beroepsaansprakelijkheid

Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar mochten wij fouten maken dan mag u daar financieel nooit de dupe van worden. Daarom hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dat wil zeggen dat wij tot €1.250.000,- per gebeurtenis verzekerd zijn voor fouten die wij begaan en die u benadelen. Een veilig gevoel voor onze klanten.