Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Kin Assurantiën met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Kin Assurantiën aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie.

Verwijzingen naar sites die niet door Kin Assurantiën worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Kin Assurantiën uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Kin Assurantiën niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.